Keynote på Norsk medieforskerkonferanse

Helle Sjøvaag hold keynoteinnlegg på Norsk medieforskerkonferanse i Bergen 20. oktober. I kenynoten presenterte Sjøvaag resulater fra prosjektet om mangfold i det norske medielandskapet.

Tema var blant annet definisjonen av mediemanfold, operasjonalisering av magfoldsindikatorerer, og det mediepolitiske rammeverket. I tillegg ble resulateter fra delprosjekter om kvinner og politiske stemmer i mediene presentert.

Kjønnsfordeling i norske medier.
Kjønnsfordeling i norske medier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*