Paper om politiske kilder på IJPP-konferansen i Oxford

Helle Sjøvaag har presentert resulater fra prosjektet på International Journal of Press/Politics-konferansen ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford. Paperet «Political Actors and Local News: Source Diversity in Local Political Reporting» beskriver forskjellen i politisk kildebruk i lokalaviser, byaviser og riksaviser i Norge.

Analysen omfatter 67 av avisene i prosjektets utvalg, deriblant 54 lokalaviser, som dekker ca 120 kommuner rundt om i landet. Et utvalg av saker (5544 saker) ble kodet fra perioden 5-12 oktober 2015 (uken da nasjonalbudsjettet ble lagt frem). 9309 kilder ble registrert tilsammen, hvorav 1192 (13%) var politikere. Paperet beskriver rolledistribusjon og partidistribusjon på tvers av medier.

Analysen viser at ‘vanlige folk’, barn og venner/familie er mye mer tilstedværende i lokalaviser og byaviser enn i riksmedier.  Riksmediene er mer elite-fokuserte, og bruker flere ekspertkilder fra akademia, snakker oftere med journalister, og har flere pressetalspersoner som kilder.

Studien viser også at den mest synlige politikeren i det norske medielandskapet er kommunepolitikeren. Ordførere har best tilgang til lokalavisene, men når skjelden opp på riksnivå. Riksmediene er mer opptatt av ministerne, mens stortingspolitikere er mer synlige i byaviser og regionaviser. Statsministeren er nærmest usynlig i utvalget. Det samme gjelder fylkespolitikere. Politikere som ikke er folkevalgte er også stort sett fraværende.

Politikere i posisjon er oftere brukt som kilder i mediene enn politikere i opposisjon (i 2/3 av tilfellene). Politikere fra småpartier er nærmest fraværende i mediene. Politikere fra marginale partier brukes kun som kilder i lokalaviser, og kun dersom de er i posisjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*