Innlegg på The European Symposium on Media Policy

Prosjektleder Helle Sjøvaag holdt invitert innlegg over temaet «What to study when studying media diversity», på The European Symposium on Media Policy, som ble arrangert av Senter for Tverrfaglig Medieforskning ved HiOA, fredag 20. november.

Innlegget presenterte modellen som er under utvikling i prosjektet for å analysere mangfold, i første omgang for avismarkeder. Modellen bygger både på Harold Hotellings spacial model (1929) og Rosses paraplymodell (1975). Hotellings modell forklarer hvordan bedrifter som selger like produkter har en tendens til å flytte seg mot midten av markedet, hvor den største kundegruppen finnes. Rosses modell forklarer hvordan lokale avisemarkeder blir monopoler og hvordan konkurransen øker nedover i lagene. Disse modellene er mobilisert for å muliggjøre analyser av mangfold basert på avstandsmålinger – avstand mellom aviser i markedet både horisontalt (langs superlokalt, lokalt, regionalt og nasjonalt nivå), og verdikalt som konkurranse mellom lagene – både når det gjelder markedsmakt (reklame og lesere) og lokale stemmer og innhold.

FullSizeRender

Modellen trenger en oppdatering ettersom både digitalisering og eierskapskonsentrasjon skaper nye konkurransedynamikker i modellen. Digitalisering øker konkurransen oppover i lagene, samtidig som viktigheten av lokalt innhold også flytter seg oppover i modellen. Disse faktorene vil tas hensyn til i vår videre utvikling av denne modellen.

Kilder:

Hotelling, H. (1929). Stability in competition. The Economic Journal, 39(153), 41-57.

Rosse, J. N. (1975). Economic limits of press responsibility. Studies in Industry Economics, 56, 12-18.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*